29 สิงหาคม 2551

"waste installation"

และแล้ววันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาติดตามผลงาน Mr.mirror จะได้ตลุยออกทำงานอีกครั้งนึ่ง โดยครั้งนี้จะนำกระจกคู่กายชุดเดิม ออกไปเก็บข้อมูล
ความสิ้นเปลืองของพลังงานที่เราใช้กันอย่างเพลิดเพลิน โดยในวันนี้จะประกอบไปด้วยการถ่ายภาพที่บริเวณ อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ราชดำเนิน
และบริเวณถนนเยาวราชมาฝาก

ไม่มีความคิดเห็น: